Vårdpropp eller vårdval

På ett område dominerar fortfarande vänsterns planekonomiska tänkande i Sverige: sjukvården. Varför begriper jag inte. Men gång på gång hävdas i svensk debatt att toppstyrd vård är att föredra framför patientstyrd. Idag görs ytterligare ett utfall på DN-Debatt, denna gång mot att svenskar alls får välja vårdcentral. Patienter ska ju, som i Sovjet. ”tillhöra” staten och lyda överheten — inte välja den primärvård som ger den bästa serivcen. Kommersiella vårdföretag beskrivs som ondskan själv.
Men varför föreslår då inte dessa kritiker av ”kommerialismen” att livsmedelssektorn, som ju är minst lika livsviktig som sjukvården, förstatligas och styrs av landstingen? Varför föreslår inte dessa frihetens belackare att läkemedelsindustrin förstatligas? Varför är det bara sjukvården som ska organiseras så att köer uppstår och servicen försämras?
Jag får aldrig svar på dessa frågor. Men Göteborgs-Posten ger indikation på vad det handlar om, i ledaren  Vårdpropp eller vårdval:

Med det fria vårdvalet ökar patienternas makt, på bekostnad av politikernas. Är det därför socialdemokratiska partiledningen är så rädda för modellen?

De som motsätter sig privata tjänster gör det eftersom de själva förlorar makten. Den sipprar ut till medborgarna. Och så för det ju absolut inte ske!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen