Nordiska samarbetet borde bli hetare

De nordiska statsministrarna träffas idag i Helsingfors, i samband med att Nordiska Rådets 60:e session öppnas. Sydsvenskan pekar i ledare, En chans för Norden, på att Island inlett oroväckande samtal med Ryssland om stora lån i finanskrisens spår. Det är knappast önskvärt att Island hamnar i en rysk intressesfär: 

Norge och Danmark har, i likhet med Internationella valutafonden, IMF, meddelat att de ställer upp med finansiellt stöd till det närmast bankrutta Island.
Sverige – som ofta framstår som ett av de minst engagerade länderna när det gäller nordiskt samarbete – har föga smickrande intagit en avvaktande hållning. Från finansdepartementet i Stockholm har en ”observatör” utan mandat att förhandla skickats till Reykjavik.

I Baltikum är Sverige mer engagerat genom flera storbanker, men de behöver också uppbackning för att inte förlora sin ekonomiska självständighet.
Jag tycker norden och de baltiska länderna borde ha tillräckligt med gemensamma intressen för att närmare samarbeta och backa upp varandra. I en orolig värld stärks vår egen position, om våra grannar som i hög grad liknar oss, också står så starka som möjligt.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , , )

Rulla till toppen