Vänsterpartiet vill inte kämpa för demokrati

I Svenska Dagbladet uttalar sig (ej online) vänsterpartiets Hans Linde emot den svenska närvaron i Afghanistan, därför att Sverige blivit en part i kriget: “Sverige är i dag i krig, ett som vi inte ska delta i.”
Men vad handlar då detta krig om? Det är en strid mellan demokrati och tyranni. Och i denna kamp vill inte vänsterpartiet delta. Det säger en hel del om vänsterpartiet, tycker jag. Hur ska något som helst bistånd få effekt om män, kvinnor och barn lever i förtryck? En utveckling mot frihet och demokrati är nödvändig för att människorna ska kunna lyfta sig ur misär. Men detta säger vänsterpartiet nej till.
Ett problem är att också medierna undviker att tala om vad kriget i Afghanistan i grunden handlar om. En läsare skriver mot bakgrund av gårdagens blogginlägg om Afghanistan:

Jag noterar att Du använder ordet demokrati rätt ofta, i motsats till vanliga medier … Demokratiska ideal saknas helt i den svenska pressen. De gånger ordet demokrati förekommer, är det referat av våra politiska ledares uttalande i krissituationer efter terrodåd. Pressen i stort verkar vara neutral i frågan demokrati / diktatur.
Ett bevis på svagheten i den s.k. fria pressen är oförmågan att relatera till demokrati . Det finns en ide om att vi
inte alltid har rätt, den vite mannens skuld, det går igen både inrikes som utrikes, denna mentalitet. I Sverige har vi varit neutrala till det mesta, utom i vår syn på USA. 80% av befolkningen är kritisk till USA. Nordkorea, Burma, Kina, Sudan ligger bättre till, det visar att demokrati inte är ett ideal inom media.

Ja, det är ingen tvekan om att medierna i sin utrikespolitiska rapportering hämningslöst angriper demokratier samtidigt som man ursäkter diktaturer eller talar tyst om deras oerhörda övergrepp.
I går sände dock Dokument utifrån en ovanlig dokumentär, Kinas hemliga krig, som istället för SVT:s vanliga antiamerikanska propaganda avslöjade hur Kina bryter mot vapenembargot mot Sudan och förser den folkmördande regimen med allt från lätta skjutvapen till pansarvagnar och attackflyg. Vapen som används för att döda över 300.000 människor i Darfur.
Men detta är ju ett undantag som bekräftar regeln. Kina och andra diktaturer kommer lindrigt undan i svenska medier. Det är USA som hatas, hatas, hatas, dag ut och dag in i på alla medieredaktioner. I detta känner sig vänsterpartiet hemma.
Se också bloggen Grafström: Vi är inte neutrala någonstans.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , ,, , , , , , )

Rulla till toppen