FRA-debatten har stärkt förslaget om författningsdomstol

I ledarartikeln Grundstenen för svensk demokrati går Norrköpings Tidningar igenom olika ändringar i vår författning som Grundlagsutredningen förväntas föreslå när den lämnar sin slutrapport i slutet av året:

[V]iktigaste frågan är den om en svensk författningsdomstol enligt internationellt snitt. En domstol som ser till att riskdagens nya lagar följer grundlagen och inte bryter mot de rättigheter medborgarna redan har. FRA-lagen hade exempelvis säkert fått en intressant prövning i en författningsdomstol. Socialdemokraterna är dock emot och som det ser ut nu kan det i bästa fall blir att dagens domstolar får en utökad möjlighet till prövning. Ett utfall som inte duger.
Regeringsformen behöver en översyn. [Grundlagsutredningen] har intressanta förslag, men Mona Sahlins maktparti bromsar hellre än låter makt och inflytande flytta från partihögkvarteret. Hur länge förväntas väljarna acceptera att ett parti blockerar utvecklingen?

Om socialdemokratin sätter sig på tvären borde regeringen ändå lägga fram och låta riksdagen som vilande förslag anta ny Regeringsform med författningsdomstol. Då blir frågan en valfråga. Eftersom det är en grundlagsändring krävs två riksdagsbeslut med riksdagsval emellan. En s-seger betyder då att författningsdomstol inte införs, en Alliansseger att den införs.
Mer om varför Sverige behöver en författningsdomstol framförde jag i ledaren till Medborgarrätt nr 3: Vem delar ut röda kort i det politiska spelet?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen