Ta våldet på allvar

Inte alla ledarredaktioner följer det politiskt korrekta mönstret att se förlåtande och ursäktande för våld och misshandel. Norrbottens-Kuriren ger en intressant analys till varför våldsbrott möts med axelryckningar i Sverige, Ta våldet på allvar:

Ofta när brottslighet diskuteras blir det på en abstrakt nivå. Det är ingen slump. Ett brott ses i Sverige som ett samhällsproblem, som samhället ska ta ansvar för. Men för det enskilda brottsoffret är våldets effekter allt annat än abstrakta, utan tvärtom fruktansvärt påtagliga: en krossad käke, förlorad hörsel, livslånga psykiska problem.
Bland svensk allmänhet finns också en utbredd avsky mot våld. Tyvärr har det inte avspeglats i rättstillämpningen. Straffen för våldsbrott har länge legat i den nedre delen av straffskalan. Det är ingen slump. Samhällsperspektivet, inte det enskilda brottsoffrets perspektiv, har dominerat. I den kollektiva samhällsnyttans namn har individens skador och kränkta rättigheter vid våldsbrott, betraktats som mindre allvarliga än den skada samhället tar av exempelvis narkotikahandel.

Den här bagatelliseringen av våldet har konsekvenser:

Våldsamhet har en tendens att eskalera. Till slut slår den som misshandlar ihjäl någon, om inte samhället griper in i tid och sätter stopp.

Ja, denna aspekt har ju ofta nämnts här i bloggen. Ju snabbare och tidigare rättsstaten griper in, desto färre liv kommer att förstöras. Om ungas kriminalitet får snabba och allvarliga konsekvenser, kan den banan brytas och de kan slippa förstöra sin framtid. Och antalet offer för våldet blir då betydligt lägre. Vi skulle få ett tryggare samhälle. Men det är som tidningen avslutar:

Räkna med att kritiken kommer att “hårdare tag” inte hjälper, om förslagen går igenom. Men en hård och fördömande inställning till våld är det enda alternativet i ett civiliserat samhälle.

Därför måste de förslag om hårdare straff som lämnats till regeringen snabbt omsättas i lag.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen