Socialistisk politik orsakade finanskrisen

Den här bloggen har flera gånger pekat på att finanskrisen vi nu upplever inte är någon som helst kris för kapitalism och marknadsekonomi, utan beror på politiska beslut. Politik och regleringar bär skulden, inte avreglering som hävdas i mediedebatten.
Hans Bergström backar nu upp denna bild i sin DN-kolumn, Finanskrisens skuld:

I botten ligger att bostadslån har getts hejdlöst till hushåll som inte hade råd med dem. Under Bill Clintons år som president pressades det halvstatliga Fannie Mae och Freddie Mac, som svarat för cirka hälften av alla huslån i USA, att frångå sedvanliga lånekriterier i syfte att hjälpa låginkomsttagare till egna hem. 1996 gavs ”Fannie och Freddie” ett explicit mål från Clinton-administrationen. 42 procent av lånen måste gå till personer med en inkomst under medianen för ett visst geografiskt område … F&F tvingades med politiska beslut att inte agera med sedvanliga krav på banksäkerhet.
Låneboomen förvärrades av ett beslut 2004 från den amerikanska finansinspektionen, SEC, att låta de fem investmentbankerna låna ut 40 gånger volymen av det egna kapitalet (mot tidigare 12). Detta regleringsbeslut var katastrofalt. Tre av de fem har nu gått omkull och utlöst en total förtroendekollaps. (Inom parentes kan noteras att John McCain har varit en ledande reformförespråkare rörande såväl SEC som Fannie och Freddie, medan Barack Obama är den senator som fått störst kampanjbidrag från F&F).

Politiskt förödande beslut som orsakat den finanskris vi nu ser. Barack Obama har varit med på tåget, medan John McCain försökt stoppa det. För mig säger det allt. Barack Obama kommer att bli en katastrof som president. Han ville vara snäll och skälet till att han och andra politiker agerade som de gjorde med Fannie Mae och Freddie Mac var fördelningspolitiska. Bergström skriver om lånens syfte:

De hjälpte låginkomsttagare till egnahem utan att det kostade statsbudgeten något.

Bolån till de som inte kunde betala varesig amortering eller ränta var en fördelningspolitik som bekostades med bankernas trovärdighet. Det är en socialistisk politik i det fördolda.
Bara politiker kan fatta så korkade beslut. Bara politiker.
Se mer i bloggen: Bolånekrisens orsaker: se kortdokumentär, Bill Clinton om skulden till finanskrisen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen