Skolpolitik i Boden diskriminerar de som tänker själv

Den kommunala musikskolan i Boden är en självständig organisation på samma sätt som badhus, bibliotek och idrottsplatser. Ändå har Barn- och utbildningsnämnden i Boden har beslutat att elever vid friskolor inte ska få tillträde till musikskolans undervisning.

— Det är upprörande att se skillnad på barn som går i friskola och barn som går i kommunal regi, säger riksdagsledamot Anne Marie Brodén (m) som citeras i lokalpolitikern Migelle Wikströms blogg.
— Jag hoppas att inga andra nämnder eller kommuner får för sig att göra på samma sätt. Låt Boden bli ett varnande exempel för resten av landet.

Brodén ställer en fråga till utbildningsministern i riksdagen i ämnet. Beslutet är också överklagat till Länsrätten.
Ja, om kommunen börjar hämnas på medborgare som inte i alla lägen anlitar kommunens tjänster, är den offentliga sektorn riktigt illa ute. Då är det dags att börja slakta den fortare än kvickt. Något sovjetiskt system vill vi inte ha i det här landet. Det är beklagligt att det inte tycks finnas någon partiskiljande åsikt om beslutet i Boden, både blocken är med. Det gör beslutet extra obehagligt. Politikerna i Boden tycks se medborgarna som sina fiender, som ska straffas snarare än erbjudas största möjliga service. (Tipstack: Edvin Elam)
(Andra intressanta bloggar om , , , ,
, )

Rulla till toppen