Rysslands aggression kan spränga Europarådet

I Svenska Dagbladet skriver Rolf Gustavsson, Bildt, Europarådet och Ryssland, att Europarådet länge varit överskuggat av EU, men att Carl Bildt  som ordförande i Ministerkommittén skickligt utnyttjat dess formella plattform:

Som ordförande i Europarådets Ministerkommitté har Carl Bildt skrivit en rapport som till formen är mindre politiskt tillspetsad men i sak mycket hård. Ryssland har kränkt folkrättens generella principer och Rysslands storskaliga militära insatser i Georgien kan inte motiveras med ”rätten till självförsvar” …
En slutsats blir att Europarådet inte kan blunda för vad som hänt. Som försvarare av folkrätten och grundläggande mänskliga rättigheter måste organisationen reagera. Med utgångspunkt från Carl Bildts argument begär en del länder att Ryssland utsätts för sanktioner. Inför den möjligheten hotar Ryssland med att lämna Europarådet. Vid den omröstning som äger rum i eftermiddag i Strasbourg visar det sig om motsättningarna kring kriget i Georgien skall spränga organisationen.

Det är därmed en test på hur enigt Europa står bakom de europieska värderingarna som går ut på att använda mjuk makt och internationella organ för att lösa tvister.
Det vore ju högsta graden av hyckleri om Europa visar sig villigt att acceptera att ett aukoritärt Ryssland invaderar ett Georgien på väg mot demokrati, men hårt kritiserar USAs störtande av diktatorn i Irak och möjliggör landets demokratiprocess.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, , , , , , )

Rulla till toppen