Partiledardebatten – citatet

Läsare undrar om inte detta citat av Mona Sahlin är värt att uppmärksamma:

En röst på McCain är en röst på Sarah Palin. Och det vore illa för jämställdheten.

Jo, det är rätt intressant att valet av den första kvinnan i historien till Vita huset skulle bli ”illa” för jämställdheten.
Men jag tycker det är bra av Mona att säga så, för det visar att kvotering och allt detta fokus på hur många kvinnor eller minoriteter som utses, är strunt. Det är vad den enskilde PERSONEN tycker och står för som är intressant, inte vilket kön eller vilken grupp denne tillhör.
Mona Sahlin borde ju dra slutsats av sin hållning och avskaffa alla former av kvotering och fokus på biologi, för att se till människors insida, deras kompetens, deras erfarenhet, deras åsikter och moral. För Mona Sahlin är det Palins står för viktigare än hennes kön. Så borde det vara i alla situationer.
Det var just detta som var Martin Luther Kings dröm: se till människors karaktär inte till deras yttre.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen