Låt alla gifta sig borgerligt

Varför bråkar politiker när Rfsu och Pingströrelsen är på samma linje? Jag tycker det är märkligt att folkpartiet och kristdemokraterna tycks söka strid om en neutral samlevnadsbalk. Det finns ju en principiell lösning som alla tycks kunna ställa upp på och som inte ens behöver kallas kompromiss, vilket Sydsvenskan påpekar i dagens ledare Bättre än kompromiss:

Om alla gifter sig borgerligt kan de som önskar sedan hålla ceremonier i församlingar som välkomnar dem.

Varför göra statens roll större än så? I debatten blandar man samman skilda aspekter och rör till det i onödan.
Själv följde jag riksdagsdebatten 1987 då förslaget om sambolag behandlades. Ulla Tillander, tidigare skolminister i Fälldinregeringen och en av de mer socialkonservativa centerpartisterna i riksdagen, tillhörde dem som motsatte sig en sambolag. Människor ska inte tvingas på statliga regler bara därför att de flyttar ihop. Finns det juridiska aspekter som man vill klara ut, är det fritt fram att skriva civilrättsliga avtal. Staten ska inte lägga sig i. Och för Tillander handlade det också om att värna äktenskapets ställning.
Hon och andra framförde invändningarna i kammaren och votering följde, där en majoritet antog sambolagen. Direkt därefter följde riksdagsdebatt och votering också om sambolag för homosexuella. I den debatten gick flera av de riksdagsledamöter som varit emot sambolag upp och föreslog avslag också av denna sambolag. Men Ulla Tillander sa i talarstolen att eftersom sambolagen nu var antagen, fanns inga skäl att inte likställa andra i detta avseende. Därför röstade hon för den.
Jag tycker dessa principiella och värderingsmässiga frågor kommer i skymundan i debatten om äktenskap och samlevnad. Istället får billiga symbolfrågor ta överhanden.
För mig förenas libertarianska och konservativa värderingar i att skapa en samlevnadsbalk som värnar tvåsamheten för dem som enligt traditionen lovar varandra trohet. Det räcker. Man behöver inte ange kön och man behöver inte använda ordet äktenskap. Den borgerliga vigseln kan sedan kombineras med den ceremoni paret önskar. Och man borde avskaffa sambolagen som är ett onödigt statligt diktat för samlevnad. Det betyder att staten blir neutral i alla andra aspekter än att man värnar tvåsamheten.
Varför göra det svårare än så?
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen