Höghastighetståg i mjölktågsfart

I går lämnade infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) sin och regeringens proposition till riksdagen, om vilken Helsingborgs Dagblad skriver i ledaren Staten på banan:

Ministern bjuder in till en bred politisk diskussion om infrastrukturen. Och vill öppna för andra finansieringsmöjligheter utöver statens. Det är klokt. Stora projekt som till exempel en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och höghastighetståg kräver nytänkande även vad gäller de ekonomiska förutsättningarna …
Förutsättningarna för höghastighetstågen ska utredas. Det är på tiden. Det är otroligt att det dröjt ända tills nu innan detta sker. Europabanan, från Stockholm till Helsingborg/Malmö har ju diskuterats i snart två decennier. Den borde varit byggd vid det här laget.

Ja, Sverige ligger långt efter övriga Europa trots att avstånd och resefrekvens mellan Stockholm-Göteborg-Malmö är idealisk för just höghastighetståg. Restiderna kan kortas och göra flyget överflödigt, samtidigt som antalet resande är tillräckligt stort.
Och för egen del tycker jag regeringen är alltför försiktig och långsam när det gäller ny infrastruktur. Sedan 1950-talet har andelen av staten som går till investeringar i infrastruktur minskat katastrofalt. Skattemedel har gått till bidrag, inte till att hålla samhället i form för transporter och kommunikationer. Man borde lära sig av de årtionden då Sverige trodde på framtiden och satsade på tillväxt. 
Se mer i bloggen, Höghastighetståg borde bli regeringens visionära satsning. Se också Svenska Dagbladet i Regeringen snabbutreder höghastighetståg, Sydsvenskan i Satsning på vägar framför järnvägar, Corren i Samverkan den enda vägen framåt för Ostlänken, Norrköpings Tidningar i Höghastighetståg med snigelfart.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen