Hägglund och Odell har fel: ‘Rå politik’ inte ‘rå kapitalism’ bakom krisen

Kristdemokratiska statsråden Göran Hägglund och Mats Odell har en märklig artikel införd i SVD-Brännpunkt idag, Rå kapitalism hotar välfärden. Man skriver:

Den finansiella krisen ställer många frågor på sin spets. När de amerikanska bolåneinstituten sänkt kraven för vem som får ta ett huslån, har intentionen varit god. De har gett låginkomsttagare möjlighet att skaffa ett eget hem och höja levnadsstandarden. Men att ge lån till människor som helt saknar marginaler är oetiskt.

Detta är helt rätt. Det har varit oetiskt att låna ut till människor som inte kan betala. Men det är ju inte bankerna, kapitalismen eller marknadsekonomin som drivit fram dessa djupt oetiska affärer — det är politikerna.
Hägglund och Odell försöker flytta skulden från politikerkollegor när de skriver:

För att kunna kombinera all den framgångspotential som finns i fria marknader med social och ekologisk nytta och hänsyn krävs juridiska ramverk så att viktiga samhällsintressen kan skyddas och tas tillvara.

Det är ju just dessa ”hänsyn” som drivit fram krisen!
Politiker och organisationer som Acorn har tvingat fram oetiska lån! (se här, här, här)
Det finns ingenting alls i marknadsekonomin som säger att man ska låna ut till folk som inte kan betala. Det är ju dåliga affärer!
Att inte få betalt är ingen god marknadsekonomisk filosofi.
Däremot är det typisk socialistisk politik.
Det är först sedan marknadens aktörer av politikerna tvingats ge dessa oetiska lån, som man har försökt sprida riskerna för de dåliga lånen genom att baka in dem i anonyma penningsmarknadsprodukter, så att lånen och riskerna går att sälja vidare. Det vi ser är typiskt för planekonomi: när politiskt skapade obalanser uppstår sprider de sig i ekonomin och förstör den.
Vad den nuvarande turbulensen visar är att politiken saknar all etik och moral. Det är politikerna som med oetisk lagstiftning drivit fram lånebubblan. Ändå ger Hägglund och Odell marknaden och kapitalismen skulden. Det är dålig stil. Erkänn istället att klåfingriga och oetiska politiker är de fattigas farligaste ”vänner”.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen