Frihandel: skilda världar mellan Obama och McCain

I en ledare summerar Investor’s Business Daily skillnaden mellan de två amerikanska presidentkandidaternas hållning när det gäller frihandel, Stances On Trade Are Worlds Apart:

John McCains uttalade stöd för frihandel svarar upp mot hur han röstat i senaten. Det står i kontrast mot Barack Obama som säger att han är för frihandel men levererar ursäkter för att rösta emot när det gäller.
Väljare som inte ser större skillnader mellan kandidaterna har inte närmare studerat hur långt ifrån varandra McCain och Obama står i handelspolitik. Frågan är särskilt viktig nu eftersom export är den enda ljuspunkten i den amerikanska ekonomin. Valet står mellan att fortsätta öka exporten eller döda den och retirera in i isolationism.
McCain är klart för frihandel och talar inte bara om dess fördelar för USA utan också om dess kapacitet att utveckla svaga ekonomier till rika och förvandla potentiella fiender till vänner.
Hans röstningsmönster backar upp det han säger. Han har röstat för frihandelsavtal med Mexico, Kanada, Centralamerika, Dominikanska republiken, Chile, Peru, Singapore, Oman, Morocco, Jordanien, Israel och alla länder som svarar upp mot USA:s tuffa krav på öppna marknader, rättsstat och övervakning av arbetsvillkor och miljövillkor … För att etablera normala handelsrelationer med Vietnam, förlät McCain dem som torterat honom som krigsfånge …
Detta står i kontrast till Obamas röstningsmönster. Han säger sig vara för frihandel, men det händer märkliga saker så fort han har att rösta för ett frihandelsavtal i senaten. Förutom Oman, har han motsatt sig varje handelsavtal som han har haft att ta ställning till. De var inte bra nog, sa han.
Han har röstat för att öppna dörrarna för Kuba, men emot avtal med demokratin Colombia. I det fallet saknades tillräckliga miljö- och arbetsrättskrav trots att Colombia gått med på de skrivningar som demokratiska partiet föreslagit … Han har även motsatt sig ingångna avtal som Nafta, som han anklagar för att bara gynna “företagens intressen” …
När valet närmar sig borde väljarna känna till att deras röst kommer att göra stor skillnad i hur stor utrikeshandeln kommer att bli, och därmed nivån på amerikansk tillväxt under kommande år.

Och tillväxten i Sverige! Obama gillar Kuba, men inte handel med demokratier. Med Obama som president kan världskonjunkturens försvagning både fördjupas och förlängas. Vad vi behöver nu är mer frihandel, inte mindre.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,, , , , )

Rulla till toppen