Timbro firar de första 30 åren

Nyligen firade gamla trimbromedarbetare i Stockholm med debatt, mingel och filmvisning. Per Dahl rapporterar i Barometern, Långsiktighet i trettio år: Timbro. En dokumentär visades (som ännu inte är upplagd på nätet) och efteråt diskuterades erfarenheterna från starten 1978 till nu 2008. Per Dahl skriver:

Har Timbro gjort sitt? Knappast. Som Sture Eskilsson konstaterade under jubileumsmötet, i dag är det inte samhällsinstitutioner som ska socialiseras. Utan vi enskilda människors värderingar och val. Nog behövs Timbro fortfarande.

Ja, i takt med att partierna tappat medlemmarna och inte längre är idéproducenter utan mer utpräglade makthavare fullt upptagna av det dagliga politiska spelet, blir tankesmedjor och andra opinionsbildare utanför partipolitiken allt viktigare. Det är här idéerna och värderingarna kan diskuteras och utvecklas för framtiden.
Många har försökt kopiera Timbro i Sverige, men ingen har lyckats. Sture Eskilsson resonerade om detta och hans slutsats är att de andra aldrig vågat göra det Timbro gör: släppa tyglarna och låta människors kreativitet få fritt utlopp inom vida ramar.
Själv kan jag ju bekräfta det. Jag kom till Timbro med bakgrund i centerpartiet, som inte utan skäl ansågs opålitiligt när det gäller statskramande. Men jag kunde göra mer för idédebatt, kanske främst genom skriften Svaghetens moral, inom Timbro än någonsin inom centerpartiet. Även om jag alltså hade fokus på sociala frågor snarare än på marknadsekonomins funktionssätt, fanns en stor nyfikenhet inom Timbro på frihetlig debatt ur andra perspektiv än de vanliga. Jag har ännu inte verkat inom någon miljö mer öppet och sökande än Timbro.
Jag hoppas det blir minst 30 år till för Timbro med samma kraft och energi för friare och tryggare människor!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen