FRA-striden visar behovet av författningsdomstol

Chefsjuristen Clarence Crafoord vid Centrum för rättvisa, som anmälde den förra FRA-lagen till Europadomstolen för brott mot Europakonventionen om de medborgerliga fri- och rättigheterna, säger om den nya lagen som stats- och försvarsministrarna presenterade igår, FRA-lagen görs om för att möta Europakonventionens krav:

— Vi välkomnar de nya förslagen som, om de regleras i lag, i allt väsentligt verkar möta Europakonventionens krav i fråga om personlig integritet och rätt för enskilda att få statliga övertramp rättsligt prövade …
— Dagens besked är ett stort kliv i rätt riktning, men det är först när vi ser det färdiga lagförslaget som vi säkert kan
veta att marginalen blir tillräckligt stor, avslutar Clarence Crafoord.

En god sammanfattning. Det gäller naturligtvis att granska den faktiska lagtexten när den presenteras och remissbehandlas. Men om regeringen lever upp till de besked som gavs igår är striden om FRA-lagen över. Då återstår dock en annan viktig strid: den om behovet av författningsdomstol.
FRA-striden visar att politikernas beslut i riksdagen inte med självklarhet följer grundlagen. Likt de flesta demokratiska länder behöver Sverige en författningsdomstol som kan underkänna riksdagens lagar om de bryter mot grundlagen.
Jag vill varmt rekommendera artikeln Mugabe gillade Sveriges författning – därför att den saknar författningsdomstol där biståndsrådgivaren Hans Jensevik sätter frågan om författningsdomstol i skarp relief. Själv har jag i ledarartikeln Vem delar ut röda kort i det politiska spelet? försökt summera vilken roll författningsdomstol har i demokratin.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen