Starkt försvar krävs i umgänget med Ryssland

I Svenska Dagbladet ges försvarsminister Sten Tolgfors lovord för att regeringen äntligen börjar visa visst intresse för att Sverige ska ha ett försvar i framtiden. Och lovord ska de ha för att man släppt på prestigen och skjuter upp försvarsbeslutet för att kunna utvärdera det nya säkerhetspolitiska läget. Claes Arvidsson skriver i Upprustning är inte ett fult ord:

Här är framtiden: Ryssland anser sig ha rätt till en intresse­sfär och kommer också att använda etniska ryssar i ”det nära utlandet” som ett verktyg för att hävda den rätten. Putindoktrinen förutsätter vidare att motreaktionen blir svag. USA är upptaget på andra håll och Europa har ingen gas.
Georgien är alltså inte ett särfall. Det här är bara början. Och det kan bli mycket värre om herrarna i Kreml hamnar i en ekonomisk kris (och den behöver inte vara avlägsen).
Vi vet att Ryssland varken tvekar att provocera fram ett krig eller att ta till vapen mot en grannstat. Ointresset för att hitta gemensamma lösningar illustreras av obstruktionspolitiken i efterspelet till invasionen av Georgien. Globalt kan man också räkna med att rollen som på-tvären-land kommer att förstärkas.
Slutsats: Att bara gulla med Putin lär inte fungera.

Nu gäller också att man inte bara skjuter upp beslutet, utan verkligen tänker om. Sverige måste kunna försvara sig mot relativt små, men snabbt genomförda militära anfall, liksom mot hot från terrorism och andra svårförutsebara angrepp. För det krävs resurser och politisk vilja. Något som saknats sedan 2004 års försvarsbeslut.
Det nya försvarsbeslutet måste bli en rejäl kursändring. Från nedläggning till upprustsning. Från tankar förankrade i gårdagen, till strategisk analys och beredskap för allehanda kriser. Även om mannskap och materiel inte är lika omfattande och massivt som i det gamla försvaret, är det inte billigt att bygga ett högteknologiskt, lättrörligt och flexibelt försvar som snabbt kan sättas in mot de mest oförutsedda utmaningarna, på de minst förväntade platserna.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen