Specialdomstol ska styra FRA

Dagens Nyheter rapporterar i Specialdomstol kan lösa FRA-krisen:

Regeringen kan vara på väg att lösa ut krisen kring FRA och signalspaningslagen. Alliansens interna kritiker håller på att ge med sig, erfar DN. En viktig pusselbit blir då en specialdomstol som avgör vilken trafik som FRA får ta del av.

Intressant formulering: “ge med sig”. Återigen spökar skilda uppfattningar om vad som ska uppnås. De som struntar i rikets säkerhet och vill totalförbjuda svensk underrättelseverksamhet att bedriva signalspaning kan naturligtvis se varje avsteg från sådant totalförbud som att “ge efter”.
Men för de mer ansvarsfulla som vill att Sverige ska kunna skydda sin befolkning från yttre hot, är signalspaning något som ska få ske. Problemet är att signalspaningen inte får ske på ett sätt som oproportioneligt inkräktar på den personliga integriteten. I den hittillsvarande FRA-lagen har detta skydd varit undermåligt.
Om det nya förslaget innehåller prövning hos oberoende domstol, som självständigt granskar om FRA:s spaningsansökningar uppfyller proportionalitetskraven, då är det en lösning som uppfyller rättsstatens krav. 
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen