McCain ställer tillfälligt in valrörelsen

För att komma till en politisk lösning har republikanske presidentkandidaten John McCain i nationens intresse ställt in valkampanjen tillfälligt. Han har uppmanat demokraten Obama att göra detsamma, och att skjuta på den första TV-debatten mellan dem båda. Men Obama tänker inte ändra sina planer, rapporterar Bloomberg i McCain Suspends Campaign; Obama Presses for Debate.
Olika bedömare menar att McCain tar i för mycket. Presidentkampanjer ställdes inte in tillfälligt under inbördeskriget, under depressionen på 30-talet eller under andra världskriget. Jag tycker jämförelserna haltar, eftersom dagens förlopp är så snabbt, det handlar om dagar. De andra kriserna, som naturligtvis var värre, skedde under flera års förlopp. Man kan inte ställa in politisk debatt i åratal. Men att politiker i nuvarande kris fokuserar på lösningar istället för debatt under några dagar, är något annat och kan påverka utgången.
Om demokratiska partiet i kongressen blockerar finansminister Henry Paulsons räddningsaktion, då kan finanskrisen sprida sig till hela eknomin. Det är något som president Bush varnade för i nattens TV-tal, refererat i Washington Post: Bush Calls Bailout Vital to Economy, Will Meet With McCain and Obama.
Det kan vara så att McCain misstänker att det är vad som kommer att ske. Vänstermajoriteten i kongressen kommer att allvarligt förvärra läget genom politiskt tjatter. Då kommer McCains ambition att ställa sig över politiken att inte bara framstå som, utan faktiskt vara, statsmannamässigt. McCain sätter landet främst.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , ,)

Rulla till toppen