Ska S rädda den dåliga FRA-lagen?

Här kommer ännu mer konstitutionellt finlir — dock med Sverige i fokus. I Svenska Dagbladet frågar sig Maria Abrahamsson om socialdemokraterna ska följa förre justitieministern Thomas Bodströms linje att säga nej till allt regeringen föreslår i FRA-frågan, Thomas Bodström har parkerat s i rävsaxen:

Är Bodström konsekvent bör han försöka få med sig s-riksdagsgruppen på att skjuta upp de aviserade integritetsförbättringarna i ett år. Grundlagen ger den möjligheten.
Förhoppningsvis begriper Mona Sahlin bättre. Om riks­dagen vilandeförklarar förbättringsförslagen kommer automatiskt den ursprungliga FRA-lagen som pressades igenom i riksdagen i juni att vara i kraft ett år längre. Och det går inte alls ihop med Sahlins tal om ökad rättssäkerhet.

Jag är inte säker på att Mona Sahlin kommer att avvisa minoritetsbordläggning. Förbättringförslagen innehåller inrättande av domstolsprövning av regeringens vilja att bedriva signalspaning. Detta strider mot folksuveränitetsprincipen som länge tillämpats i Sverige, med socialdemokratin som pådrivare.
Med förbättringsförslagen smyger sig den andra konstitutionella principen — maktdelning — in i svensk lagstiftning. För egen del tycker jag det är ett fantastiskt genombrott. Jag vill ha maktdelning. Politiker ska inte stå över grundlagen, vilket är innebärden i folksuveränitetsprincipen. Robert Mugabe gillar den svenska grundlagen, just eftersom folksuveräniteten möjliggör för politiker att besluta nästan vad som helst.
Maktdelning innebär att domstol, exempelvis en författningsdomstol, kan underkänna riksdagens beslut om det står i strid med grundlagen.
FRA-förbättringarna innehåller maktdelningsprincipen i liten skala. Detta kan bli genombrottet i Sverige för en övergång till maktdelningsprincipen i konstitutionen. Något som gäller i de flesta demokratier. Se där, en annan oerhört viktig seger i FRA-debattens spår.
Om nu inte socialdemokraterna tvingar fram en bordläggning och efter en eventuell valseger vill bryta upp Alliansen förbättringarna i FRA-lagen.
Om så blir fallet, då kommer FRA att bli en valfråga, där S sett till att den kritiserade FRA-lagen gäller medan Alliansen har en för integriteten förbättrad FRA-lag.  
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen