Ledarkris i demokratiska partiet

Eftersom flera mejlar tokiga argument, måste jag påpeka det uppenbara: det är kongressen som är den lagstiftande församlingen i USA. Bara kongressen, ingen annan, hade att besluta om att anta krispaketet som lag.
Demokratiska partiet är i majoritet i kongressens båda kamrar, alltså är det dom som kontrollerar kongressen. Demokraterna har utsett talman och alla utskottsordföranden. Demokratiska partiet kontrollerar den lagstiftande församlingen — ingen annan!
Därför är det demokraterna som bär ansvaret för att krispaketet röstades ner. Eller som Wall Street Journal konstaterar i Democratic Opposition Came From Wide Spectrum:

Medarbetare till demokratiska partiledningen säger att man inte under de senaste dagarna försökt övertyga alla ledamöter att rösta för lagförslaget, vilket gjort att enskilda ledamöter fattade beslut på egen hand. Det slutade med att 140 demokrater röstade för och 95 emot.

Maktdelningen i USA är mycket tydlig. I lagstiftningsfrågor är det kongressen som gäller. Kongressen leds av demokrater. De misslyckades att samla sina ledamöter och därför föll paketet. Därför är det en ledarkris för demokraterna.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , ,, , , )

Rulla till toppen