Riv murarna! Frihandel med tjänster ger välstånd

Den europeiska tankesmedjan European Centre for International Political Economy, Ecipe, har publicerat en oroväckande rapport om hur Sverige går från att ha varit ett land som omfamnar frihandel till ett som blir alltmer protektionistiskt, Sweden – from free trade to protectionism? I Barometern sammanfattas rapporten, Frihandel behövs även för tjänster:

Det som har hänt är att mycket av den internationella handeln i dag finns i tjänstesektorn, konstaterar rapporten. Men medan denna är fri i många andra länder är den fortfarande starkt socialiserad och fast reglerad i offentliga strukturer här hemma.
Vård av skilda slag är ett exempel; viktiga svenska vårdföretag driver mer verksamhet i Storbritannien än här hemma bland landstingen. Skola och utbildning är en annan sektor där starka spärrar finns mot verksamhet över gränser. . . En mycket viktig konsekvens som Eciperapporten framhåller är risken för tappad kompetens på de områden där vi har starka gränsskydd. Medan omvärlden går vidare i snabb utveckling kommer svensk service att lunka fram med allt längre eftersläpning.
Vill vi att vår samhällsservice ska bli lika föråldrad som monopolföretag i gamla öst? Om inte – riv murarna!

Det är tragiskt att frihandelstänkandet låsts vid industrisamhällets export och import, medan protektionstiska argument fått ta över när det gäller 2000-talets handel över gränserna: handeln med tjänster. Om vi inte bryter med detta feltänk är fattigdom konsekvensen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen