Reinfeldt: Vi har lyssnat och sänder nytt förslag på remiss

På presskonferens i regeringskansliet säger just nu försvarsminister Sten Tolgfors om FRA-lagen: Tillstånd för signalspaning kommer att prövas i domstol, och FRA får bara tillgång till den trafik som man av domstolen fått tillstånd att följa.

— Därmed försvinner alla möjligheter till massavlyssning, säger försvarsministern.

Tolgfors redogör för sammanlagt 15 punkter om skärpningar av integritetsskyddet i FRA-lagen. Detta leder till en mer renodlad försvarsunderrättelseverksamhet och försvagar därmed effektiviteten på övriga områden, men det är det pris som regeringen är beredd att ta för att gå kritiken tillmötes.
På frågan varför detta kommer först nu, svarar statsminister Fredrik Reinfeldt:

— Vi har fått lära oss att lyssna bättre.

Fredrik Reinfeldt är glad att man nu har alla Alliansens 178 riksdagsledamöter bakom sig. När propositionen är klar ska den sändas på remiss och tiden för behandling utsträcks till nästa höst.
Jag vill påminna om att detta uppdrag till regeringen, som stats- och försvarsministrarna nu avrapporterade, kom till först efter hårda påtryckningar från riksdagsledamöterna Fredrick Federley och Annie Johansson. Hade de inte tagit debatten och i riksdagsbeslutet i juni fått inskrivet krav på regeringen om kompletteringar i höst hade regeringen inte behövt agera.
Alla detaljer finns inte på plats, men jag tycker detta känns som en rimlig kompromiss. Ingen som har ansvar för rikets säkerhet kan helt avhända sig signalspaning som vertyg. Det har ingen av riksdagens kritiker krävt, varken vid förra bordläggningen eller inför beslutet i juni. Under förutsättning att det är en ”riktig” domstol, alltså juristdomare i en oberoende och självständig domstol, som utför tillståndsprövningen, är en grundförutsättning uppnådd när det gäller skyddet för personliga integriteten.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen