Pensionsreformen visar att S saknar alternativ

En annan viktig aspekt på Alliansens skattereform för pensionärer pekar s-tidningen Östra Småland på i ledaren, Pensionärsskatten, där man anklagar socialdemokraterna för att ha missade chansen att nå pensionärerna:

För socialdemokraternas del innebär det samtidigt att partiet hamnar på efterkälken. Partiet har sedan maktskiftet stoltserat med även det i sammanhanget närmast löjeväckande förslaget att ge alla pensionärer en skattelättnad på 2 000 kronor om året. Samtidigt har man accepterat en stor del av regeringens inkomstskattesänkningar till de redan välbeställda …
Ekonomiske talesmannen Thomas Östros missade under våren och sommaren chansen att presentera ett offensivt och radikalt skatteförslag som jämställde pensionärernas skatteuttag med löntagarnas. Istället stod han passivt kvar i startblocken och tvingas nu se regeringen ta ett initiativ som hugger hälsenorna av den socialdemokratiska retoriken …
Det är dags för firma Sahlin & Östros att på allvar sätta dagordningen för politiken och driva den högerledda regeringen framför sig. Vill man vinna trovärdighet i konsten att regera, måste man börja med att visa att man kan opponera.

Det är alltså så att oppositionen inte bara är splittrad på tre partier, man är inte heller på topp när det gäller att komma med egna lösningar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen