Jobbskatteavdraget viktigt också för pensionärerna

Det är ett socialistiskt felslut att ställa jobbskatteavdraget för yrkesverksamma mot pensionärerna. Den tanken utgår från att ekonomin är ett nollsummespel — den som får något, tar det från någon annan. Men det är ju ett merkantilistiskt tänkande som övergavs på 1800-talet.
Sanningen är att tillväxten ökar om fler arbetar, en tillväxt som ger högre pensioner till pensionärerna. Alltså är det viktigt för pensionärerna att de yrkesverksamma jobbar och sliter, inte lever på AMS-trams. Jobbskatteavdraget har en central funktion i att föra människor från bidrag till arbete.
I Dagens Nyheter åskådliggör Ragnar Roos hur det ligger till, Fler i jobb bra för pensionärerna:

Att fler är i arbete betyder klart mer för pensionärernas inkomster. I år höjs de allmänna pensionerna med i genomsnitt 4.000 kronor och nästa år med 6.000 kronor, jämfört med bara 2.000 kronor år 2005. Högre sysselsättning kommer nämligen också pensionärerna till del genom den så kallade följsamhetsindexeringen, som baseras på inkomstutvecklingen.
Kanske inte så dumt med jobbskatteavdrag, trots allt.

Just så. Det finns inget som är viktigare än att fullfölja arbetslinjen framför bidragslinjen.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen