McCain-Palin om bolånekrisen: vi tänker skydda skattebetalarna

I dagens Wall Street Journal skriver John McCain och Sarah Palin debattartikel om den ekonomiska politiken, We’ll Protect Taxpayers From More Bailouts:

Vi är starka anhängare av permanenta reformer av bolåneinstituten Fannie och Freddie. I åratal har kongressen misslyckats att vidta åtgärder och det är oroväckande att se att det som nu händer är krishantering snarare än en sund politisk strategi, och det sker till stora kostnader för skattebetalarna …
Att få ordning på bolåneinstituten Fannie och Freddie, och reformera våra finansiella marknader är avgörande för att få bostadsmarknaden och hela ekonomin att röra sig i rätt riktning. En stor del av amerikanska familjers sparande och tillgångar finns placerade i deras bostäder.

De hänvisar till McCains krav för två år sedan på att reformera lånesystemet och kasta ut lobbyisterna, men kongressen misslyckades. De lovar att från Vita huset granska varje federal myndighet och se till att de inte arbetar för någon annans intressen än skattebetalarna — eller läggs ner.
McCain och Palin ställer alltså upp på statsingripandet, på samma sätt som Bildt-regeringen gick in med bankakut på 1990-talet. I vissa lägen blir det nödvändigt med tillfälliga statliga garatier för att inte än större skador ska uppstå.
Och det viktiga är att man pekar ut vägen för framtiden: mindre makt för särintressen och färre federala myndigheter.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen