Hellre en kreationist än en protektionist

I Svenska Dagbladet, Löjligt är bättre än jobbförstörande, gör Thomas Gür upp med den märkliga fördomsfullheten som finns kring just kreationistiska idéer, alltså de som argumenterar emot Charles Darwins evolutionslära. Varför får inte just denna lära ifrågasättas?
Vetenskap bygger på ständigt ifrågasättande. Det betyder inte att jag delar kreationistiska resonemang, men jag förstår inte varför kreationistiska tankar är så fruktansvärt ”hädiska”, om ordet tillåts. Särskilt om dessa tankar jämförs med andra idéer med mer omedelbar effekt på människors välstånd: protektionism. Thomas Gür skriver:

Däremot har Palin sagt att hon inte har något att invända om en diskussion om kreationism kontra evolutionslära kommer upp på skolschemat, och hon har avstått från att ­uttala en personlig åsikt i frågan . . . Obama å sin sida är uttalad protektionist. Han har motsatt sig olika frihandelsavtal mellan USA och ­andra länder och hävdat att sådana avtal är skadliga för USA eftersom de gynnar företag som inte slår vakt om amerikanska arbetares intressen . . .
Skulle undervisning i kreationism likställas med undervisning i evolutionslära i amerikanska skolor, skulle USA förmodligen lida skada både vad gäller landets renommé och dess långsiktiga förmåga att frambringa duktiga naturvetenskapsmän. Men ­skadan för såväl USA som för dess omvärld, inte minst för ett land som Sverige, skulle bli så oerhört mycket större om protektionism blev amerikansk ­politik.

Protektionism är en farligare opportunism än kreationism, summerar Gür. Svårt att inte hålla med.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Rulla till toppen