Fri etablering inom vården är rätta vägen

I Dagens Industri kommenteras på ledarplats (ej online) debatten om sjukvården sedan regeringen fått ett utredningsförslag om hur vårdvalsprincipen, som bygger på fri etableringsrätt för vårdcentraler och som införts i Halland och Stockholm, ska kunna införas i hela landet:

[D]en borgerliga majoriteten i organisationen Sveriges kommuner och landsting har ställt sig bakom förslaget — och socialdemokraterna har lagt in en reservation. Socialdemokraternas motstånd handlar om at privata företagare inte ska få ”fri dragningsrätt på skattemedel”, som formuleringen ibland lyder. Det är ett smart uttryckssätt — för vem vill inte spara på allmänna medel?
Men det är ohederligt. I Vårdval Stockholm kan inte privata förtag ”hämta ut” ersättningar utan att de också har haft patientbesök. Tvärtom innebör en renodlad vårdvalsmodell att landstinget inte behöver subventionera ineffektivitet. En vårdcentral som inte har många patienter får helt enkelt mindre betalt.

Ja, det måste bli ett slut på den sovjetiska planekonomin inom sjukvården. Hälso- och sjukvård är en högst avancerad tjänstebransch som behöver utvecklas, förnyas och effektiviseras utifrån patienternas behov. Det kan inte ske i offentlig regi. Här måste kreativiteten släppas loss — för medborgarnas bästa.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen