Dagens skämt: Birgitta Ohlsson vill ha integritetsminister

I dag är det riksdagens högtidliga öppnande. Statsministern ger sin regeringsförklaring, då inga ministerbyten förväntas. Men till TV4-Nyheterna föreslår Birgitta Ohlsson (fp) att en integritetminister införs, detta med tanke på hanteringen av FRA-lagen.
Hennes förslag visar att hon inte vill gå särskilt långt när det gäller att värna medborgarnas fri- och rättigheter. En ny minister blir ju underställd statsministern, och alltså inte alls något nytt och säkert skydd för integriteten. Tvärtom kan ju regeringen få ännu mer makt över vilka ingrepp i den personliga integriteten som singalspaningen får medföra.
Det Fredrick Federley och andra arbetat för är ju att få en så oberoende instanser som möjligt att granska regeringen och FRA i dess myndighetsutövning. Birgitta Ohlsson vill uppenbarligen låta regeringen granska sig själv.
Men ska granskningen av FRA och signalspaningen bli något värd, måste den ske av en extern instans, det vill säga av en domstol.
De som vill stärka skyddet för den personliga integriteten borde kräva maktdelning och inrättande av en författningsdomstol. Den vägen kan regeringen och FRA utsättas för opartisk kontroll av jurister som granskar signalspaningen utifrån grundlagens och Europakonventionens krav.
Bara obereonde och fristående kontroll är värt något. Birgitta Ohlssons förslag är ett hån mot en seriös och konstitutionellt grundad rättssäkerhet.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen