Bert Karlsson som forskningsobjekt

I ledaren Bert Karlsson som forskningsobjekt rapporterar Widar Andersson i Folkbladet om en ceremoni igår på Rosenbad i Stockholm där professorn och entreprenörsforskaren Bengt Johannisson mottog pris från Forum för Småföretagsforskning och det statliga verket Nutek för sin långa forskargärning.

I sin prisföreläsning berättade han att hans forskargrupp just nu arbetar med att lyssna och försöka förstå kända svenska entreprenörer som Bert Karlsson och Big Bengt. Entreprenörer och deras drivkrafter är mycket svårfångade för den traditionella forskningens krav på teori och evidens. Framgångsrika entreprenörer experimenterar, prövar sig fram, är ständigt i gång, syns på många ställen och jobbar mycket.
Ska Sveriges välstånd och välfärd kunna dra mer strukturell nytta av entreprenörerna så måste de närstuderas, deras berättelser måste lyssnas in och deras egenskaper uppmuntras och understödjas.

Ja, och på det sätt som entreprenörskap här presenteras framgår att det är något som inte hör hemma i de fina salongerna, lika lite som i socialistiska kretsar. Entreprenörskap är jordnära, det är att klura ut nya lösningar som tilltalar många människor. Människor i vardagen. Inte några stordåd. Inte något prestigefullt. Däremot finns mängder med fantasi, risktagande och oräddhet för att misslyckas.
Här finns nog svaret på varför politiker har så svårt att förstå och respektera entreprenörskap. Bristen på storskaliga visioner gör entreprenörskap ointressant för politiker både till vänster och höger. Det finns inget som skrämmer politiker så mycket som fantasi, risktagande och möjlighet att misslyckas!
Politiker i Sverige — oavsett partifärg — är närmast släktingar med byråkrater, förvaltare, som avskyr risker och experiment.
Det är väl här jag menar att Alliansen har sin största brist, och där finansdepartementet med sina doktorer i ekonomi inte hänger med. De saknar fantasi och de är livrädda för risktagande. De vill först ha foskningsrapporter vars studier bygger på årtionden av produktion, för att de ska våga sätta ner foten och tala om vad som är rätt.
Sådan är inte entreprenörskapet, den mentalitet — inte utbildning — som varit viktigare än något annat för utvecklingen av vårt välstånd.
Jag hoppas att Alliansen bättre ska begripa entreprenörskapets drivkrafter. För gör man inte det, vilket den hittillsvarande obenägenheten att underlätta för små företag indikerar, kommer man inte att kunna öka sysselsättningen nu när konjunkturen inte hjälper till. Därmed är insikt om och åtgärder för att stärka entreprenörskapets livsvillkor den enskilt viktigaste faktorn för seger eller förlust i valet 2010.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen