Äntligen lite förnuft i försvarspolitiken

I dag skriver Alliansens partiledare en debattartikel där de — efter mycket möda och stort besvär — går med på att flytta resurser från försvarets materielbudget till förbandsbudgeten, Inga militära förband läggs ned:

Med den omprövning av materielprojekt som regeringen avser att genomföra kommer utgifterna för försvarets materielförsörjning att ha minskat med drygt 2,3 miljarder kronor 2011, för att nå ytterligare effekt åren därefter.
Det innebär att vissa materialprojekt avbryts och att andra planerade projekt inte kommer till stånd. Tillsammans med andra åtgärder öppnar det både för en ekonomi i balans och en möjlighet att föra över resurser till en förstärkning av försvarets kärnverksamhet i form av förbandsverksamheten.

Alla invecklade meningar i artikeln syftar till att dölja det faktum att de ekonomiska problemen för Försvarsmakten beror på att politikerna i regering och riksdag detaljstyrt försvarsbudgeten och låser pengarna på ett sätt som gör det omöjligt för ÖB att styra verksamheten efter de nya krav som tiden ställer.
Vad jag förstår har Försvarsmaktens ”underskott” i förbandsverksamheten från början kunnat täckas genom att flytta resurser från materielbudgeten. Bara när politikerna stoppat denna omfördelning inom budgeten har man kunnat börja tala om ekonomiska problem i försvaret.
Det regeringen nu gör är att tillåta omfördelning. Det borde man naturligtvis gjort från början!
Av den här läxan borde Riksdagen lära sig att sluta detaljstyra Försvarsmakten. Man borde anta en försvarsbudget och ge ÖB möjlighet att göra omprioriteringar så att bästa möjiga försvarsförmåga kan upprätthållas enligt tidens krav.
Förklaringen till att politikerna lägger sina okunniga näsor i blöt har en lång historia. I vilka städer som regementen placerades och vilka vapenslag och utveckling dessa regementen fick var viktiga regionalpolitiska frågor.
På senare tid har finansdepartementet övertagit regionalpolitikernas roll i att försöka använda försvaret i andra syften än försvarsförmåga.
Nu är tid att låta försvaret vara försvar. Och inget alibi för annan politik.
Se också Mikael Holmströms kommentar i SVD: Odenberg fick rätt.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen