Vill regeringen driva företagen ur landet?

Urban Bäckström, vd i Svenskt Näringsliv, riktar på DN-Debatt skarp kritik mot regeringens förslag att begränsa ränteavdrag, Regeringen jagar bort storföretag från Sverige:

Låt mig i detta sammanhang med skärpa kritisera den av finansministern föreslagna ränteavdragsbegränsningen. Det är lätt att förstå ambitionen att vilja stoppa tveksamma skatteupplägg, men omöjligt att begripa varför också högst legitima affärstransaktioner ska förbjudas. Vill regeringen verkligen se fler storföretags huvudkontor och finansfunktioner flytta från Sverige?

Det märkliga med det här förslaget är att det kommer från Skatteverket som ser vissa ränteavdrag som skattefusk, trots att man fått smäll på fingrarna av Regeringsrätten. Efter två domar i vintras har Skatteverket drivit en kampanj för att få politikerna att ändra lagarna så att deras byråkratiska perspektiv blir gällande i synen på företagande.
Här ser vi alltså en myndighet som agerar som lobbyist — en lobbyism finansierad av oss medborgare. Och det är oroväckande att finansdepartementet visar sådant tillmötesgående mot Skatteverket och intar deras perspektiv. Så här lyder finansdepartementets egen rubriksättning Kryphål för företag i skattelagstiftningen föreslås tas bort,  detta trots att Regeringsrätten avvisat tolkningen och slagit fast att det inte är skattefusk.
Politikerna ska inte vara i händerna på myndigheter som agerar som lobbyister. Det finns flera hänsyn att ta. Urban Bäckström för fram ett annat högst letigimt perspektiv: företagarnas.
De folkvalda ska väga samma dessa olika synsätt, inte domderas av myndigheter.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen