Vad kan svenskar om USA?

Expressen har lagt ut ett webbtest där läsarna utmanas att kontrollera sina kunskaper om amerikanska presidenter. Viktigt blandas med trivialia. Intressantast är dock att man får se hur alla läsarnas svar fördelar sig på de olika alternativen (när man själv givit alla 14 svar). Snittprocenten för rätt svar är 70 procent (10 av 14).
Mest rätt har Expressenläsarna svarat på frågan: ”Vad hette Ronald Reagans fru?” Hela 97 procent svarar rätt. 
Näst flest rätt får frågan: ”Vilken president skakades av den sk Watergate-affären?” 96 procent svarar rätt.
Lika många svarar rätt på: ”Vad gjorde Abraham Lincoln när han mördades 1865?”
Märkligt nog kommer den här frågan bara fyra: ”Var blev John F Kennedy skjuten?” 92 procent svarar rätt.
Expressenläsarna har dock svårt att svara rätt på frågan: ”Hur gammal måste man vara för att ställa upp i presidentval i USA?” Bara 38 procent svarar rätt. Och här demonstreras tydligt hur olika Amerika och Europa ser på ålder, särskilt högre ålder.
(Andra intressanta bloggar om , , )

Rulla till toppen