Släpp lös näringsminister Maud Olofsson!

Göteborgs-Posten skriver i ledaren, Satsa på småföretagen:

Ett brännande ämne återstår dock: hanteringen av företagarfrågorna. Regeringens relationer med näringslivet just nu ger anledning till bekymmer. Gnosjöupproret bland småföretagare har skjutit ny fart. Storbolagen hotar med utflyttning till följd av finansminister Anders Borgs tankar om försämrad avdragsrätt – löftet om sänkt bolagsskatt som kompensation har inte blidkat någon.
Den socialdemokratiska regeringen misslyckades helt med att genomföra de regelförenklingar som sedan länge efterlysts av de mindre företagen, framför allt till följd av att finansdepartementet stoppade olika förslag. Skall den nuvarande regeringen leva upp till utfästelserna om att undanröja byråkrati och stelbenta regler krävs ett konstruktivt samarbete mellan näringsdepartement och finansdepartement. Även om finansministern har det samordnade ansvaret i ekonomiska frågorna måste också ett utrymme finnas för den ansvariga näringsministern att driva en aktiv politik.

Ja, Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg måste låta näringsminister Maud Olofsson få göra sitt jobb!
Ska den här regeringen ha en chans i nästa val, måste man visa att sysselsättningen fortsätter att växa trots konjunkturproblem. Allt annat kommer bara att tolkas som bortförklaringar. Och det finns bara ett sätt att stoppa socialdemokratin: visa på en ny, optimistisk och framgångsrik företagarsektor som vågar anställa.
Jag är helt övertygad om att Maud Olofsson har energin, ambitionen och insikterna för att åstadkomma detta, men då får inte Anders Borg lägga fällben för henne varje dag.
Låt Maud Olofsson utforma näringspolitiken med färre regler och rätt sorts skattelättnader för att gynna företagandet!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , )

Rulla till toppen