Skatteverket svartmålar småföretag

Det finns i jantelandet Sverige en utbredd fördom mot småföretagare som oseriös skurkar. Nu avslöjas en av de största aktörerna bakom denna svartmålning av svenskt företagande: SKatteverket. Det rapporterar Ekot i Småföretagarna kritiserar Skatteverket:

Landets småföretagare går till skarpt angrepp på Skatteverkets sätt att beräkna skattefusk. Småföretagarnas intresseorganisation Företagarförbundet menar att siffrorna är uppblåsta och osäkra. . .
Företagarförbundet anser att Skatteverkets definition av vem som är företagare är fel och ligger bakom att antalet fuskare är så stort. Om en anställd till exempel jobbar svart så klassas det som ett skattefusk utfört av en småföretagare, även om denne inte har något företag. Också rent brottslig verksamhet kan räknas in, som till exempel hembränning. . .
[Skatteverkets[ rapport om svartarbete och skattefusk kom för flera månader sedan men härom veckan dök frågan upp igen i debatten och i media. Nu är det dags att ändra lagen, tycker Camilla Littorin, förbundssekreterare för Företagarförbundet.
– Vi får hoppas att våra politiker och beslutsfattare förstår att när de fattar politiska beslut som innebär att en sådan stor grupp utav våra människor i Sverige blir misstänkliggjorda på det här sättet, då borde man ändra det här, säger Camilla Littorin.

Ja, när man ser hur Skatteverket agerar är det lätt att få intrycket att Skatteverket likställer företagare med brottsling. Det är ett synnerligen destruktivt beteende som inte gynnar företagarklimatet här i landet.
Före sommaren lade Mats Höglund vid Högskolan Väst fram en doktorsavhandling, Taxeringsrevision och anstånd med betalning av skatt – ur ett rättssäkerhetsperspektiv, vid Handelshögskolan i Stockholm som finner att rättsosäkerheten är stor för företagen i Skatteverkets framfart:

Luckorna i lagen ger skattehandläggaren utrymme för egna bedömningar och tolkningar, vilket kan äventyra rättssäkerheten. Mats Höglund lämnar i avhandlingen flera förslag på hur rättssäkerheten skulle kunna öka. Först och främst anser han att beslut om så kallade överraskningsrevisioner, där skattehandläggaren oanmäld får granska företagens bokföring, borde avgöras av en domstol. Dessutom borde de endast tillåtas om det finns misstanke om brott.

Polis och åklagare behöver misstanke om brott för att kunna utföra husrannsakan, detsamma borde naturligtvis gälla för Skatteverket i en fungerande rättsstat.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen