Sahlins besked: inget gemensamt budgetalternativ s-v-mp

Den enda nyheten som socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin ger i sin artikel på DN-Debatt idag är att det inte blir en gemensam budgetmotion från de tre oppositionspartierna i höst. Hon och Östros skriver:

Vi socialdemokrater kommer i höst att presentera en sammanhållen budgetmotion som skapar en grund för tilltro till framtiden.

I övrigt är beskedet att socialdemokraterna kommer att bränna alla statens resurser på nya gigantiska utgiftsökningar. Finns det något enklare än att slösa bort skattebetalarnas pengar?
Sett till budskapet låter artikeln mer som traditionellt vänsterpartistisk i dess expansiva syn på vad staten borde göra. Betyder det att socialdemokratin flyttar sig vänsterut på den politiska skalan? En fråga som blir intressant att följa.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen