Ryssland ockuperar Georgiens hamnstad

Medierna talar om att ryska trupper finns i Georgien för att skydda Sydossetien, men hamnstaden Poti vid Svarta havet ligger inte nära någon av de båda utbrytarprovinserna. Ändå ockuperar Ryssland fortfarande denna hamnstad. Canadian Press skriver i Russia soldiers dig in around Poti; aim to keep control of Georgian port city,

POTI — Tusentals georgier gav sig ut på gatorna för att kräva att ryska trupper lämnar den strategiska hamnstaden Poti vid Svarta havet och staden Gori. Men en rysk general säger att hans lands styrkor kommer att fortsätta patrullera dessa två områden.

Samtidigt kommer uppgifter om att ryska minor lagts på spåren på den strategiska öst-västliga järnvägen, vilket orsakade helgens explosion av tåg som transporterade olja, rapporterar Washington Post i Blasts in Georgia Hit Train.
Och i Moskva ses aktionen som ett bevis på att Ryssland är tillbaka som världsdomineranade makt, medan västvärlden är splittrad och svag. Det rapporterar Los Angeles Times i Russia sees Georgia outcome as proof of its dominance:

USA och andra västnationer må inte gilla vad Ryssland gör, men talesmän i Moskva anser att väst saknar förmåga, styrka och enighet att ingripa, säger rysslandskännare.

Värdssamfundet — om nu något sådant finns att tala om längre — måste straffa Ryssland för dessa brott mot fredsavtalet. Ryska aggressionen måste få konsekvenser.
Bloggen Every Kinda People har summerat Victor David Hansons analys om olika politiska ståndpunkter om Ryssland-Georgien, från neokonservativa till vänstern. Träffsäkert. Kolla: Aktuellt Apropå. Se mer nyheter: AP i Russia aims to keep control of Georgian port city och Miami Herald i US Navy warship sails into Georgia with aid. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen