Omogen debatt om etreprenörer i vården

Dagens Industri har en klok ledare idag (ej online) med anledning av att många på vänsterkanten reagerat med ramaskri när Dagens Medicin rapporterat att vårdbolagen tagit ut 84 miljoner av de gångna årens upparbetade vinst. Detta från en verksamhet med omsättning på nära en miljard kronor. Det kallas slöseri med skattebetalarnas pengar. Dagens Industri skriver:

Men de frågor som främst borde vara relevanta för skattebetalarna är: har samhället fått tjänster utförda på det sätt som var tänkt? Och har det blivit billigare än när verksamheten drevs i egen regi av landstinget?
Av någon anledning tycks det väcka anstöt när ett vårdföretag går med vinst — men ingen frågar hur stor vinst som görs av i de bolag som vinner tekniska upphandlingar eller trafikavtal för bussar och tåg. Det anses uppenbarligen fult att göra vinst på en verksamhet där man jobbar med ’utsatta människor’, för att använda Dagens Medicins uttryck. Men hur rätt hade det varit om landstinget slösat skattepengar på att bedriva sådan vård på ett ineffektivt sätt i egen regi?
Debatten om privata aktörers medverkan i det offentliga åtagandet är fortfarande rätt omogen. . . i vård och omsorg försvinner gärna aspekten at skattebetalarna ska få valuta för pengarna . . . Förhoppningsvis blir nästa steg i moderniseringen av vård- och omsorgssektorn att merparten av utförarna är helt privata företag som själva måste kämpa om patienternas uppdrag enligt en renodlad vårdvalsmodell. Pengarna följer patienten och endast de företag som klarar jobbet bra får några uppdrag.

Ja, vården måste lämna planekonomin och ta tillvara entreprenörskapets förtjänster i att förbättra service och omsorgstjänter. Se mer i Ingen söker vård i onödan och Patienternas efterfrågan feltolkas.  (Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen