Lägg ner Folkhälsoinstitutet

När den nye generaldirektören presenterades var det idel floskler som snurrade runt i luften. Tomma ord som varken gör till eller från. Men som kostar tiotals miljoner skattekronor varje år. Är de värda det? Nej. Det är som Dagens Nyheter skriver i ledaren, Färre myndigheter:

Folkhälsoinstitutets breda uppgift är att förbättra folkhälsan. En behjärtansvärd uppgift, men frågan är om den inte klaras av andra befintliga myndigheter och organisationer. Socialstyrelsen svarar för övervakning och tillsyn på området. Landstingen sköter upplysning och kommunikation med målgrupperna. Den akademiska världen står för forskningen.
Insatser för bättre folkhälsa kan också göras från många håll utanför myndighetssfären, till exempel från frivilligorganisationer.

Opinionsbildning och samhällsdebatt sköts av politiker, frivilligorganisationer och medborgare i ett fritt land. Staten ska inte bedriva opininsbildning. Statens roll ska begränsas till att genomföra beslut. Punkt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Rulla till toppen