Kommer Sydafrika att gå Zimbabwes väg?

Sydafrika lyckades mirakulöst undgå våldsamma motsättningar när apartheidregimen föll. Skälen stavades Nelson Mandela och Desmond Tutu. Äldre statsmän som såg till framtiden hellre än till hämnden och maktbegäret. Det är mycket sällsynt i mänsklighetens historia. Bara USA har varit med och finansierat återuppbyggnaden av fiendeland man besegrat (främsta exemplet är Marshallhjälpen till Europa efter andra världskriget).
Men vad händer när Nelson Mandelas ande inte längre svävar över Sydafrika? Allt tyder på att Sydafrika kommer att störta ned i samma kaos och våldsamheter som grannlandet Zimbabwe, vars förtryck Sydafrika försvarar. Tydligaste tecken på hur nära sammanbrottet Sydafrika är, visas av turerna kring vänsterradikale Jacob Zuma. Han är redan ANC:s ordförande, trots omfattande anklagelser om korruption och mutbrott. Frågan är om han ska kunna bli landets president. Det avgörs om åtalen får ha sin gång och Sydafrika agerar som en rättsstat.
Upsala Nya Tidning skriver i Striden om Sydafrikas demokratiska framtid:

Zuma har själv upprepade gånger sagt att ANC är viktigare än grundlagen, och kallade nyligen konstitutionsdomstolen, som skulle besluta vilka bevis som fick användas mot honom, för “kontrarevolutionärer”. . .
Om rättegången drar ut på tiden är det möjligt att Zuma kan väljas till president utan att domen ännu har fallit. Många tror att ANC med sin klara majoritet i parlamentet i så fall kan tänkas driva igenom en lag om åtalsimmunitet för presidenten. Minsta missbruk av åtalsimmunitet föder ett intensivt politikerförakt, och riskerar hela det demokratiska systemets legitimitet.
[Oppositionsledaren Helen Zille] beskrev det som nu händer i Sydafrika som något som händer de flesta frihetsrörelser. Frihetskamp handlar om att skaffa sig makt. En konstitutionell demokrati handlar om att begränsa makt. Det är tyvärr få frihetskämpar som förstår skillnaden.

Att ANC:s ledning, efter ett årtionde fortfarande inte begriper detta, är faktiskt ett misslyckande för Nelson Mandela. Han har inte uppfostrat de yngre till ha respekt för demokratins institutioner. När han inte längre finns i livet är det ingen som kan stoppa ANC från att gå Robert Mugabes despotiska väg.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , )

Rulla till toppen