Försvarsberedningen måste sluta leka, det är allvar nu!

Så har då ryssarna satt sista spiken i kistan för den svenska försvarsberedningens trovärdighet. Allt var frid och fröjd och det största säkerhetspolitiska hotet var klimathotet, hävdade försvarsberedningen för inte så länge sedan. Godda yxskaft!
Nu är naturligtvis försvarsberedningens ordförande yrvaken och har ingen aaaaaaning om vad som pågår i vår omvärld, när Ryssland rullar in pansarvagnarna i Georgien. Det är patetiskt att höra svenska försvarspolitiker. De låter som om de kommer direkt från Alice i Underlandet, när de intervjuas i Svenska Dagbladet:

Ordföranden i försvarsberedningen, Karin Enström (m), är förvånad över Rysslands agerande.
– Man visar en väldig aggressivitet, jag hade inte trott att det skulle gå så här långt. Ryssland har inte nått så långt i den demokratiska utvecklingen som vi hade hoppats, säger hon.

Vaddå “nått så långt” i demokrati? Ryssland har avskaffat demokratin! Inga oppositionella fick ställa upp i senaste “valet”. Det är inte demokrati. Men om det verkar Karin Enström inte ha en susning. Vilken håla har hon krupit upp ur?
Överste Bo Pellnäs, som är en riktig duva i försvars- och säkerhetspolitiskt sammanhang (exempelvis som FN:s chef för fredsobservatörer på Balkan), reagerar ändå starkt utifrån sina kunskaper och erfarenheter: Svagt Sverige ger inte trygghet. Han skriver:

Under det kalla kriget spelade Sverige en stabiliserande roll i Nordeuropa. Idag är det svenska försvaret snart nästan helt avvecklat och länderna i vårt närområde betraktar knappast längre Sverige som en seriös säkerhetspolitisk aktör, varken i Östersjön eller i norr. . .
Vidare kan vi konstatera vilken militär och politisk betydelse det har att vara först på plats med sina militära förband i ett konfliktområde. Detta har bäring både på Baltikum och för den delen på vår egen fredstida lokalisering av våra militära resurser. Skulle det politiska läget försämras och den ryska militära uppbyggnaden fortsätta i den takt som nu sker, blir det oundvikligt att diskutera en utgångsgruppering av förband ur Nato eller från Europeiska unionen i Baltikum.
Slutligen är principen att vara först på plats i ett konfliktområde direkt tillämpbar på vår egen säkerhetspolitiska situation i Östersjön. Det var en fundamental dumhet av Sve­rige att dra bort de militära förbanden från Gotland. Vi måste i ett långsiktigt pers­pektiv, månad efter månad, år efter år, markera vår vilja att försvara Gotland.

Ja, ett försvarslöst Gotland är ju inget annat än det politiska etablissemangets inbjudan till främmande makt.
Svensk försvars- och säkerhetspolitik är ingen lek! Det handlar om de allra mest fundamentala möjligheterna att skydda vår frihet. Det måste bli ett slut på amatörernas lekstuga i försvarsberedningen! Nu måste personer med kompetens och kunskap ta över.
DN, SVD SDS (Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , , , , )

Rulla till toppen