FN-förbundet hotar demokratin

Det låter så väl: FN-förbundet vill minska rasism och diskriminering. Men när man föreslår förbud av organisationer som man stämplar som fördomsfulla har man övergivit demokratiska principer och ställer sig, som FN så ofta gör, på diktaturernas planhalva.
Nya Wermlands-Tidningen påminner i ledarartikel FN-förbundet om FN-stadgan, FN-förbundet hotar demokratin:

Artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Artikel 20: 1) Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar. 2) Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.
Det torde vara självklart att Svenska FN-förbundet skulle värna om dessa rättigheter i samma utsträckning som de artiklar som behandlar diskriminering, så tycks inte vara fallet om man ser till gårdagens utspel. Om förbundet fortsättningsvis önskar någon trovärdighet bör man snarast göra avbön från sitt förslag, annars har man snart hamnat i samma fålla som dem man vill förbjuda.

Att förbjuda och tysta motståndare är en enkel metod för makthavare att göra sig av med obehagliga röster. Visst skulle det vara bekvämt för dagens riksdagspartier att förbjuda sverigedemokraterna att ställa upp i riksdagsvalet. Då skulle man kortsiktigt slippa ta debatten. Men detta är inte demokrati. För vem kommer att förbjudas härnäst? Vänsterpartiet för sin kommunistanstrukenhet? Kristdemokraterna för sitt motstånd mot samkönade äktenskap?
Demokrati bygger respekten för såväl den enskilde individen som för fri åsiktsbildning. Istället för förbud bygger demokrati på att man tar debatt och argumenterar mot de åsikter man ogillar. Det är genom yttrandefrihet som goda värderingar värnas, inte genom censur och förtryck. Tänk att FN-förbundet har så svårt att repsektera det.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , )

Rulla till toppen