C-tidningar på företagarnas sida

I kommentarerna om regeringens helgkonferens på Harpsund och finansministerns ramar för höstens budgetarbete märks olika trender. Dagens Nyheter vill i Tid för offensiv, “satsa på flera hästar”, exempelvis sänkt värnskatt.
Däremot fokuserar c-tidningar mer på företagandet.
Skånska Dagbladet skriver i Mörk prognos kräver reformer:

Det måste finnas företag som vill och kan anställa de som kommer ut på arbetsmarknaden. Under rådande internationella avmattning är konkreta åtgärder som i första hand underlättar situationen för de små- och medelstora företagen som vänder sig till den inhemska marknaden därför angelägna.

Hallands Nyheter skriver i Företagsamheten behövs i budgeten:

Det må vara att företagarna är en begränsad väljargrupp, men att av det skälet bortse från företagarpolitiken är olyckligt. För många borgerligt sinnade väljare, företagare eller anställda, är företagsamheten och företagens villkor en hjärtefråga.
Maud Olofsson har ett starkt stöd för att inte backa från kraven på att näringspolitiken ska vara en huvudpunkt i kampen mot konjunkturnedgången.

Hudiksvalls Tidning skriver i Viktig helg för regeringen:

Och då är det jobbskapande åtgärder och stimulanser som måste levereras. Därför bör finansminister Anders Borg tänka om kring bolagsskatten, och istället lyssna till näringsminister Maud Olofssons krav på sänkta arbetsgivaravgifter. Över huvud taget borde näringsministern få lite större svängrum om det ska bli någon riktig fart på företagandet. Därvidlag har exempelvis arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin fått hålla emot allt för länge.

Norra Skåne skriver i Lägre skatt skyddar mot lågkonjunkturen:

Det moderata svaret på vikande konjunktur och hotande inflation har varit samma svar som i högkonjunktur och med låg inflation, nämligen sänkta inkomstskatter. Men det räcker inte. För att ett ökat arbetsutbud också ska leda till högre sysselsättning, så krävs det också företag som kan anställa alla människors om kommer ut på arbetsmarknaden.

Jag håller verkligen med. Det finns ingen väg runt sänkt arbetsgivaravgift och liberalare arbetsrätt om man vill fortsätta minska utanförskapet och sysselsättningen i Sverige. Låt näringsministern fixa det!
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen