Bush ende politiker som agerat under Peking-OS

Under den monstruösa invigningen av Olympiska spelen i går, kunde man under de få sekunder som publiken visades se att den satt ner medan funkionärer försökte få folk att ställa sig upp och klappa händer. Om det också förekom protester i publiken kunde inte TV-tittarna se dem.
Men en tydlig markering genomfördes av USA genom att ge uppdraget att bära den amerikanska fanan till idrottare som är flykting från Darfur. Där pågår ett folkmord understött av Kina, som blockerar världssamfundets insatser.
George W Bush framförde också på plats i Peking kritik mot att kinesiska folket inte får uttrycka sin mening fritt. Tidigare har Bush talat klartext i tal under färden till Kina, något som kommenteras i Dagens Industri i ledaren ”Granska Kina kritiskt fast OS-festen startat” (ej online):

President Bush har faktiskt gått en föredömlig balansgång i sitt agerande inför OS. Före veckans Kinaresa tog han emot den ledande dissidenten Minxin Pei i Vita huset — vilket utlöste sedvanliga fördömanden från kinesiska UD. På vägen till Peking höll han ett tal i Bangkok, med ett glasklart uttalande till förmån för frihet åt det kinesiska folket — samtidigt som han underströk vikten av dialog och ekonomisk integration.

Hanteringen av OS visar hur ledarlöst, hur ideologiskt vilset och svagt det europeiska ledarskapet är. Ingen i Europa kan på något sätt mäta sig med den moraliska klarsyn och politiskt rakryggade hållning som president Bush står för.
(Andra intressanta bloggar om , , , , ,
, , )

Rulla till toppen