Washington Post: Obamas Irakpolitik irrationell

Efter det att Barack Obama hållit sitt stora utrikespolitiska tal har han fått kritik från många håll, inte bara av John McCain (här). Washington Post skriver i ledaren The Iron Timetable:

När Obama första gången föreslog en tidtabell för tillbakadragande från Irak hävdade han att de amerikanska trupperna inte kunde stoppa ett sekteristiskt inbördeskrig — vilket visade sig vara fel. Han medgav att ett tillbakadragande kunde resultera i ökat våld. . .
”Det som fattas i vår debatt”, sa Obama i sitt tal, ”är en diskussion om de strategiska konsekvenerna av Irak”. Så sant: Budskapet som demokratiska partiet sänder ut är att han egentligen är likgiltig inför krigets utfall. Det är ett irrationellt och ahistoriskt sätt att betrakta ett land i Mellanösterns mitt, med en av världens största oljereserver. Oavsett om Irakkriget var ett misstag eller inte, Iraks framtid är vital för [västvärldens] säkerhetspolitiska intresse. Om han väljs till president, måste Obama förr eller senare skräddarsy sin Irakstrategi efter verkligheten.

Träffsäkert! Det är just önsketänkandet i Obamas budskap som stör mig allra mest. Som om han med sina tal skulle kunna förändra verklighetens hårda villkor på marken. Det är naivt, och irrationellt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , )

Rulla till toppen