Wall Street Journal: Obama kan lära av Sverige

Inför Barack Obamas besök i Europa tar flera tidningar upp det faktum att kontinenten inte är så vänstervriden som många amerikanska vänsterintellektuella inbillar sig. Och, skulle jag vilja lägga till, att USA inte alls är så höger som européer vill tror.
Till dags dato har Obama motsatt sig privata andelar i pensionssystemet, liksom högre pensionsålder, något som europeiska center-vänsterpartier bejakat, skriver Henry Olsen i Wall Street Journal, Europe Has an Economics Lesson for Obama. Och fortsätter:

Ta Sverige som exempel. Under 1990-talet har center-högerregeringar och socialdemokraterna nått breda uppgörelser om omfattande reformer av pensionssystemet som inkluderar privata pensionskonton som inte är alltför olika de förslag som president George W Bush lagt fram. I det svenska systemet kan anställda placera upp till 2,5 procent av lönen inom ramen för det offentliga pensionssparande i mer än 800 olika privatdrivna pensionsfonder. Svenskarna äger dessa konton och styr direkt hur resurserna investeras, vilket gör att pensionskapitalet kan växa fortare än löneutvecklingen.

I Europa står även vänstern för välfärdsreformer, påpekar Wall Street Journal, vilket alltså står i skarp kontrast till det demokratiska partiet i USA som motsätter sig alla försök till reformer. Här ligger alltså amerikansk politik till vänster om den europeiska. Något som de flesta svenska debattörer vägrar ta in i sina skallar (jag fick tunga suckar till svar när jag framförde detta i Axess-TV för en tid sedan, och bland annat Fokus-redaktören Karin Pettersson försökte framföra det vanliga och fördomsfulla PK-pladdret.)
Olsen menar att Obama borde lära sig läxan från Europa och leda det demokratiska partiet i samma reformvänliga riktning som svenska socialdemokrater redan genomgått. Idag befinner sig nog de amerikanska demokraterna närmast vänsterpartiet i sin rigida syn på välfärdsreformer.
Och jag tror inte Obama och demokraterna tänker lära sig av eropeiska socialdemokrater. De har ju tvärtom övergivit Bill Clintons linje under 1990-talet för att inta en mer vänsterpräglad hållning. Aktivisterna i MoveOn m fl driver på i mer extrem riktning. De lyckades fälla Hillary Clinton, och nu förväntar de sig att Obama ska stanna på vänsterkanten. Om han inte gör det kan upprördheten och besvikelsen bli enorm i höst. Vi har redan sett tecken på att vänstern ger honom tjuvnyp, som New Yorkers satiriska omslag. Vänstern äter sina vänner, om de inte lyder.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen