Vårdval gör att sjukvård når fler

Utvärderingarna av Vårdval Stockholm visar att tillgängligheten ökar och att fler patienter har kunnat etablera en fast vårdkontakt med distriktssköterska och husläkare. Så här kan det första fyra månaderna summeras:

  • 18 nya vårdcentraler. Under den förra mandatperioden blev det 2 färre.
  • 12 procent fler besök januari-april 2008 jämfört med motsvarande period 2007.
  • Antalet personer som besökt husläkare har ökat med 9 procent.

Ändå visar oppositionen (s-mp-v + massmedierna) ett frenetiskt och ideologiskt motstånd mot att ge medborgarna valfrihet och större makt. PJ Anders Linder skriver i Svenska Dagbladet, Sjukvården har nått fram till fler:

I Halland samarbetar partierna över blockgränserna om fritt val i öppenvården. I Stockholms läns landsting motarbetar socialdemokraterna det nya vårdvalssystemet och satsar stenhårt på konfrontation. Vi får se hur länge det varar. I takt med att man justerar systemet utifrån de praktiska erfarenheter som görs kommer det oförsonliga tonfallet från vänster att få en alltmer besynnerlig klang.

Men sjukvården är det sista ideoligiska slagfältet. Här har fortfarande många svenskar en gammaldags syn om att offentligt skulle vara bättre, även om man på alla andra områden insett att sovjetliknande lösningar är illa för alla inblandade. Inom sjukvården har socialdemokraterna ännu chansen att rädda planekonomiskt tänkande, därför är det viktigt att Alliansen tar den ideologiska debatten och inte låter medierna utmåla framsteg som tillkortakommanden.
Det är bara att skriva ”vårdval” i Googles svenska nyhetssök så får man bara upp negativa rubriker: ”Vårdval kan ge patienter sämre vård” (Svenska Dagbladet), Kritik mot Vårdval Stockholm (Sveriges Radio), ”Vårdval gav tyngre arbetsbörda för läkare i utsatta områden” (Dagens Medicin), ”Det nya systemet fungerar inte” (Svenska Dagbladet), ”Politiker tvingas se över vårdvalet” (Svenska Dagbladet), ”Vårdval Västmanland inte olagligt” (Sveriges Radio).
Det ideologiska motståndet mot medborgarnas rätt att själva bestämma är stenhårt. Vårdval visar sig ge bättre sjukvård för människor i verkligheten. Det är något att ta strid för.
(Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen