Nya sjukreglerna är mänskligare

I dag träder de nya reglerna i sjukförsäkringen ikraft. Från vänsterhåll talar man som vanligt om ”hårdare” och ”tuffare”. Men det är som Gert Gelotte skriver i Göteborgs-Posten, Färre sjuka slås ut:

Det var inte bättre förr! Det är mänskligare om fler kan återgå i arbete, i stället för isoleras av förtidpension.

Det handlar om värderingar, om människosyn. Och här skiljer sig borgerlig och socialistisk syn åt.
För vänstern har det varit helt okej att förtidspensionera en halv miljon svenskar och isolera dem i ensamhet och utanförskap. De får ju bidrag!!! Och så försvinner de från arbetslöshetsstatistiken.
Med borgerliga värderingar är förtidspension fel väg. Man ska se till det friska och inte till det sjuka. Om man inte klarar sina gamla arbetsuppgifter kan man i många fall klara andra arbetsuppgifter på en annan arbetsplats. Det är avsevärt mycket bättre än att hamna i bidragsberoende för resten av livet.
Nyckeln är rehabilitering. De nya reglerna behöver inte heller betyda lägre sjukpenning. Gelotte skriver:

Vinnarna på reformen är de som i stället för sjukersättning med 64 procent enligt det gamla systemet får förlängd sjukpenning i 550 dagar med 75 procent i ersättning. Men främst de som får arbete. Reformens syfte är arbete och den innehåller både stegvis prövning mot arbetsmarknaden och en överenskommelse med landstingen om bättre rehabilitering.

Under s-regeringens tid sågs rehabilitering som en ”gräddfil” för yrkesverksamma, eftersom de fick något som pensionärer inte fick. Därför avvecklade socialdemokratin framgångsrika samverkansprojekt om rehabilitering mellan Försäkringskassan och landsting. Trots att sjukskrivningarna kortats, folk kommit tillbaka i arbete och staten tjänat stora summor ansåg socialdemokraterna att detta var ”gräddfiler”.
Nu är den galenskapen till socialistiskt tänkande utrensad. Därmed ett hinder mindre på vägen mot minskat utanförskap.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen