Neokonservativ renässans

I nya numret av magasinet Neo har Ann-Sofie Dahl, verksam vid Center for Strategic and International Studies i Washington DC, en träffsäker dagsaktuell analys av neokonservatismens ställning: Neokonservativ renässans (pdf). Hon ger först en, för att vara på svenska, ovanligt korrekt definition av fenomenet:

Den absoluta övertygelsen att demokrati, frihet och mänskliga rättigheter måste komma alla människor till del, oavsett var på denna planet de råkar befinna sig, är kanske det allra mest utmärkande draget för neokonservatismen. Det gällde folken på andra sidan Muren i Öst- och Centraleuropa, och i dag gäller det Mellanöstern, med sin hisnande brist på mänskliga rättigheter . . .

Dahl påpekar sedan att utvecklingen i Irak gick fel därför att president Bush, som aldrig varit neokonservativ, inte från början fullföljde råden från de neokonservativa, utan valde en realpolitisk väg direkt efter invasionen 2003. Den väg som ledde till upptrappat våld. Först i januari 2007 lade president Bush om strategin och beslutade om truppförstärkning och motoffensiv, vilket också lett till ett klart förbättrat säkerhetsläge i Irak. Ann-Sofie Dahl skriver:

När Bush sent omsider lyssnade på de neokonservativa rekommendationerna, och dessa visade sig påtagligt framgångsrika, var det uppenbarligen inte alls lika kul [för mainstreammedierna] att skriva om dem. Men de som tror att neokonservatismen är både död eller begraven har missat dels att det är den neokonservativa agendan som numera i alla fall till stora delar följs i Irak, dels att neokonservatismen har fått en gyllene renässans med den republikanske presidentkandidaten John McCain.
John McCain var neokonservativ långt innan någon reporter hade lärt sig att stava till ordet, och lär inte upphöra
med det bara för att han vinner presidentvalet i november.

Ja, McCain står för den framgångsrika utrikespolitik som nu gäller i Irak, medan Barack Obama skulle gå tillbaka till den realpolitik som Bush bedrev direkt efter invasionen, från sommaren 2003 fram till januari 2007, och som visade sig vara så förödande för Irak och Amerika.
(PS: Bilden ur Neo är tankeväckande: amerikanska örnens huvud tillsammans med en duvas kropp.)
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , ,, , , , )

Rulla till toppen