UNT underminerar islams dissidenter

Upsala Nya Tidning har haft ytterligare två artiklar på temat “generaliseringar om muslimer”, efter det första påhoppet som ledarredaktionen gjorde på mig i maj.
Här ska jag först diskutera artikeln av chefredaktören Håkan Holmberg, Liberalism eller grupptänkande? Men låt oss börja med mitt huvudbudskap som sammanfattades så här i min replik:

För mig är det fullständigt egalt om någon vill strypa yttrandefriheten för att den kränker Muhammed eller för att den kränker Jesus. Båda har fel. Men för UNT är det annorlunda. Om en kristen vill stoppa Jesus-satir, då är han inskränkt, men om en muslim vill stoppa Muhammedteckningar, då framför han höjden av visdom och de som inte vill stoppa teckningarna är islamofober.

Tyvärr vederlägger inte Holmberg min tolkning av UNT:s inställning. Och detta är grundproblemet: UNT ägnar sig åt gruppidentitetstänkande, även om Holmberg försöker blanda bort korten. En kristen får “kränkas” med Jesus-satir, medan en muslim inte får “kränkas” med en Muhammed-satir. Det är BARA grupptillhörigheten som för Holmberg avgör vad som är tillåtet, medan yttrandefriheten som princip har kastats överbord.
Holmberg fortsätter sedan:

Dick Erixon skriver i gårdagens genmäle om islam och den muslimska civilisationen som vore den ett enhetligt begrepp som symboliseras av sådant som hedersvåld och extremisters mord på civila. Men de iranier som fängslas eller hängs för att de är homosexuella, oppositionella eller kämpar för frigörelse för landets kvinnor har samma kulturbakgrund som de styrande mullorna.

Javisst, men dessa hjältar tar ju avstånd från hur den muslimska kulturen utövas i deras samhällen! De är dissidenter i ett politiskt-religiöst förtryckande system. Det är inte dessa personer som riktar dödshot mot Lars Vilks och Jyllands-Postens tecknare, utan som tvärtom bjuder in Lars Vilks till diskussion, vilket rapporterats här i bloggen.
Genom att släta över och framställa islam som tolerant — eftersom det å ena sidan finns dissidenter som riskerar livet i kampen för frihet, och å andra sidan finns totalitär uttolkning av islam — så går Holmberg de totalitära krafternas ärende. Skulle Holmberg sagt att sovjetkommunismen inte kan kritiseras som totalitär, eftersom Natan Sharansky och andra dissidenter kämpade för frigörelse trots att de fängslades i Gulag?
Snacka om att schablonisera och se människor enbart i grupper och kollektiv. Håkan Holmberg ser inte skillnaden på en muslim som riskerar livet för att kämpa för frihet och ayatollorna i Teheran. Det är han som för dem samman till en homogen grupp — muslimer — som inte får kritiseras under några som helt villkor.
Min huvudpoäng ovan ser till individen och hur hon handlar och argumenterar. Jag gör inte skillnad på kristen och muslim men jag gör skillnad på den västerländska kulturen på kristen-judisk grund, och den muslimska civilisationen som domineras av primitiva kulturuttryck i form av hot, våld, hämnd och kränkthet.
I bloggen lyfts många muslimska röster fram som vill reformera islam. Problemet med Holmbergs linje är att han tvärtom undergräver dissidenterna genom att reservationslöst försvara islam, utan att göra den helt avgörande distinktionen mellan ljusa krafter som vill reformera och de synnerligen mörka krafterna som vill återvända till medeltiden och helst till 600-talet.
Holmberg sopar alla allvarliga brott mot mänskliga fri- och rättigheter som begås i allahs namn under mattan. Istället relativiserar han kristendomen och går tillbaka hundratals år i vår utveckling för att hitta liknande övergrepp. Men betyder det att Holmberg avsäger sig upplysningstiden? Anser han den likgiltig, betydelselös, något att rycka på axlarna åt?
För mig är det självklart att vi ska försvara upplysningens landvinningar, som skapats inom den västerländska kulturen — och bara där! Jag anser att frihetens värderingar är universella och ska omfatta alla människor på jorden. Därmed är jag motståndare till alla politiska och religiösa system som står ivägen, oavsett om det är kommunism, fascism eller islam.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen