C ordnar 12-timmarsdebatt om FRA

I morgon torsdag öppnar centerpartiet de digitala slussarna för frågor om FRA mellan kl 12-24, rapporterar man på hemsidan, Chatta med centerpartiet om FRA och liberalism.
Bra initiativ. Makthavare som påstår sig vara öppna för diskussion måste bevisa det i praktiken. Och en chatt där frågor och svar publiceras offentligt är en tvåvägskommunikation i tiden.
Det går också att skicka in frågor i förväg via mejl, och jag passar på att ställa de här tre frågorna:

(1) Integritetsskyddskommittén har — i parlamentarisk enighet — föreslagit stärkt grundlagsfäst skydd för den personliga integriteten. Kommer centerpartiet att se till att dessa förslag kommer till omröstning i riksdagen före nästa val?
(2) Detta skydd kommer att sakna trovärdighet så länge inte de svenska domstolsväsendet frigörs från politisk kontroll. Kommer centerpartiet att se till att riksdagen före nästa val röstar om införande av en författningsdomstol som står oberoende från riksdag/regering och som utan uppenbarhetsrekvisit lagprövar riksdagens antagna lagstiftning?
(3) Varför har inte Alliansen under det år som gått sedan riksdagen minoritetsbordlade FRA-lagen bättre förklarat hur proportionalitetsprincipen tolkats i motsättningen mellan Rikets säkerhet å ena sidan och den personliga integriteten å den andra?

Ett fritt samhälle undkommer inte verkligheten och de svåra avvägningar mellan viktiga värderingar som står emot varandra. De som vill förbjuda all signalspaning och avskaffa FRA underskattar det faktum att ett fritt samhälle bara kan fungera under ordnade former i en rättsstat där lagar upprätthålls. Alternativet är anarki och barbarism. Samtidigt ska ordningsmakten och försvarsmakten underställas kontroll och granskning så att dessa rättsstatens verktyg inte i sig blir ett hot mot friheten.
Bara med en noga genomtänkt balans mellan dessa två motstridiga intressen kan ett fritt samhälle upprätthållas. Såväl den förra socialdemokratiska regeringen som den nuvarande har kapitalt misslyckats med att redogöra för hur den här balansen ser ut i fråga om FRA-lagen. Det är dags för alla parter att tala om hur de ser på den här balansen, såväl regeringen och oppositionen i riksdagen som för- och motståndare till FRA-lagen i den allmänna debatten.
Jag hoppas centerpartiets 12-timmars digitala debatt blir första steget i en sådan öppen diskussion.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , , )

Rulla till toppen